Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Материали за сухо строителство

категория

Материалите за Сухо строителство обособяват специфична група от строителни компоненти, които участват в многообразие от ясно дефинирани строителни системни решения с конкретни  технически експлоатационни показатели и области на приложение. Характерна особенност е, че един продукт може да участва в различни системни решения. И крайната експлоатационна характеристика на една система е комплексен резултат от взаимодействието на всички компоненти, от които е изградена системата. И при спазване на параметрите на компонентите и указаната технология на реализация. Замяната на компоненти с такива с изменени технически характеристики спрямо заложените води до неясна промяна на експлоатационните показатели на системата, което е неоправдан икономически риск в дългосрочна перспектива.

Материали за сухо строителство се обособяват в няколко характерни продуктови групи както следва

Стандартни строителни плоскости на гипсова основа

Най-разпознаваемите и разпространени с име Гипскартон. Тук влизат така наречения стандартен, обикновен или бял гипскартон, влагоустойчивият и пожарозащитният гипскартон. Последните два вида плоскости се отличават от стандартните по технологичната модификация на гипсовото ядро в производствения процес. С това основно се редуцира способноста на строителната плоскост да абсорбира в обема си така наречената несвързана вода. Качеството на продуктите от тази група имат непосредствено важно участие в характеристиките на системното решение. в което са вложени.

   Специални строителни плоскости на гипсова основа

Това също са плоскости, които могат да се характеризират като гипскартонени плоскости. Но в тях са вложени модификации, които им придават специфични характеристики. Например с повишена твърдост и механична устойчивост за реализация на преградни стени с особенно голяма конструктивна височина спрямо стандартните плоскости. Или конвенционалното строителство, плоскости с подобрени способности за звукопоглъщане, за радиационна защита при изграждане на медицински и енергийни проекти. Както и за повишена многократно възможност за механично огъване при реализация на сложни архитектурни проекти, за осигуряване на високи нива на пожарозащита на метални носещи конструкции и т.н.

   Акустични гипсови плоскости

Това са гипскартонени плоскости с перфорация за реализация на сложни акустични или дизайнерски проекти. Разнообразието от видовете перфорации дава възможност на професионалните проектанти в областа на акустиката да съчетаят дизайн и техническа характеристика на звуковата корекция в проекта. Обикновено това се постига с използване и на други материали от други групи в специфични системни решения.

    Плоскости за външно или фасадно приложение

Основно два вида – на циментова основа и на гипсова основа. Това са плоскости предназначени за трайно въздействие пряко на външни условия. Имат на практика еднакви експлоатационни области на приложение. Но гипсовите като по-нова и модерна технология имат преимущества в не малко случаи.

   Профили за сухо строителство

Това са стандартизирани по геометрични размери  с дебелина по стандарт на системни решения 0,6 мм профили произведени от поцинкована ламарина. Основно се делят на стенни профили и профили за тавани и предстенни обшивки. За съжаление това е групата на материали, която се характеризира с най-голямо разнообразие от пазарно предлагане и съответно съществени разлики и отклонения в техническите характеристики. Полето на приложение обаче на тези профили далеч не се ограничава само в сферата на сухото строителство. Затова няма ограничение на пазара да се предлагат и профили произведени с дебелина на ламарината 0,45 мм, което се явява над 30 % отклонение от стандарта за системно решение в сухото строителство.

   Аксесоари и крепежи

Това са различни метални и неметални специални елементи предназначени за осъществяване на връзки между профили и връзки и крепежи на профили към носещи основи в различните системни решения. Освен това тук са и групата на скрепителните метални винтове познати като рапидни винтове за закрепване на различните видове строителни плоскости към метални и неметални профили в системните решения.

   Фугиращи материали и материали за финишна обработка

Това е група от специално разработени и адаптирани косумативи като армиращи ленти и материали на гипсова основа в сухо състояние. Или готова за работа консистенция за обработка на всички монтажни технологични съединения на гипсовите плоскости и постигане на трайна и естетическа връзка, и високо ниво на повърхностна обработка за последващо дизайнерско завършване.

   Акустични тавани и акустични панели

Това е група от многообразие от специфични продукти с дизайнерски и акустични параметри. В последните години в държавите, които държат да инвестират в съвременни стандарти на жилищна, работна и обществена среда се отделя значително внимание и средства за постигане на акустичен комфорт. Особено в проекти свързани със среда, която се обитава от деца и обучаващи или работна среда с концентрация на много работни места от отворен тип.

   Гипсови мазилки и шпакловки

Това са продукти на гипсова основа в сухо състояние или готова за работа консистенция за ръчно или машинно полагане. А също така и за работа върху хартиени основи като тези на гипскартонените плоскости или други строителни основи, при нови и репарационни строителни довършителни работи.

    Всеки строителен проект има своята специфика и затова подбора на материалите за изпълнение на сухото строителство и довършителните работи е многовариантна задача. Освен това тези материали за сухо строителство имат една съществена отличителна черта – едрогабаритни със специфични транспортни потребности и условия за базиране и съхранение на строителната площадка.

Затова съществена част от разходите по обезпечаване на обекта с материали за сухо строителство се явява логистичната задача. С това могат да се спестят или най-малко оптимизират общите разходи. Добре планираната и оптимизирана доставка в повечето случаи е по-икономически и финасово целесъобразна от стремежа към понижаване на разходите чрез закупуване на по-евтини материали със понижени параметри. В крайна сметка материалите за сухо строителство от отделни компоненти в търговския склад се превръщат в реализирани системни решения сухо строителство на строителната площадка в не малък период от време, понякога. Лошо разчетените доставки могат да доведат до непредвидено похабяване на материали на обекта. Както и до разходи за съхранение и вътрешнообектов пренос, които да стопят бързо постигнатия финасов ефект при покупката.

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: