Estro

Доставки за цялата страна.

Разгледайте тарифите за Вашия град тук

Поръчайте по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Доставки за цялата страна.

Разгледайте тарифите за Вашия град тук

Поръчайте по телефона или Viber.

Материали за сухо строителство

категория

Материалите за Сухо строителство обособяват специфична група от строителни компоненти, които участват в многообразие от ясно дефинирани строителни системни решения с конкретни  технически експлоатационни показатели и области на приложение. Характерна особенност е, че един продукт може да участва в различни системни решения. И крайната експлоатационна характеристика на една система е комплексен резултат от взаимодействието на всички компоненти, от които е изградена системата. И при спазване на параметрите на компонентите и указаната технология на реализация. Замяната на компоненти с такива с изменени технически характеристики спрямо заложените води до неясна промяна на експлоатационните показатели на системата, което е неоправдан икономически риск в дългосрочна перспектива.

Материали за сухо строителство се обособяват в няколко характерни продуктови групи както следва

Стандартни строителни плоскости на гипсова основа

Най-разпознаваемите и разпространени с име Гипскартон. Тук влизат така наречения стандартен, обикновен или бял гипскартон, влагоустойчивият и пожарозащитният гипскартон. Последните два вида плоскости се отличават от стандартните по технологичната модификация на гипсовото ядро в производствения процес. С това основно се редуцира способноста на строителната плоскост да абсорбира в обема си така наречената несвързана вода. Качеството на продуктите от тази група имат непосредствено важно участие в характеристиките на системното решение. в което са вложени.

   Специални строителни плоскости на гипсова основа

Това също са плоскости, които могат да се характеризират като гипскартонени плоскости. Но в тях са вложени модификации, които им придават специфични характеристики. Например с повишена твърдост и механична устойчивост за реализация на преградни стени с особенно голяма конструктивна височина спрямо стандартните плоскости. Или конвенционалното строителство, плоскости с подобрени способности за звукопоглъщане, за радиационна защита при изграждане на медицински и енергийни проекти. Както и за повишена многократно възможност за механично огъване при реализация на сложни архитектурни проекти, за осигуряване на високи нива на пожарозащита на метални носещи конструкции и т.н.

   Акустични гипсови плоскости

Това са гипскартонени плоскости с перфорация за реализация на сложни акустични или дизайнерски проекти. Разнообразието от видовете перфорации дава възможност на професионалните проектанти в областа на акустиката да съчетаят дизайн и техническа характеристика на звуковата корекция в проекта. Обикновено това се постига с използване и на други материали от други групи в специфични системни решения.

    Плоскости за външно или фасадно приложение

Основно два вида – на циментова основа и на гипсова основа. Това са плоскости предназначени за трайно въздействие пряко на външни условия. Имат на практика еднакви експлоатационни области на приложение. Но гипсовите като по-нова и модерна технология имат преимущества в не малко случаи.

   Профили за сухо строителство

Това са стандартизирани по геометрични размери  с дебелина по стандарт на системни решения 0,6 мм профили произведени от поцинкована ламарина. Основно се делят на стенни профили и профили за тавани и предстенни обшивки. За съжаление това е групата на материали, която се характеризира с най-голямо разнообразие от пазарно предлагане и съответно съществени разлики и отклонения в техническите характеристики. Полето на приложение обаче на тези профили далеч не се ограничава само в сферата на сухото строителство. Затова няма ограничение на пазара да се предлагат и профили произведени с дебелина на ламарината 0,45 мм, което се явява над 30 % отклонение от стандарта за системно решение в сухото строителство.

   Аксесоари и крепежи

Това са различни метални и неметални специални елементи предназначени за осъществяване на връзки между профили и връзки и крепежи на профили към носещи основи в различните системни решения. Освен това тук са и групата на скрепителните метални винтове познати като рапидни винтове за закрепване на различните видове строителни плоскости към метални и неметални профили в системните решения.

   Фугиращи материали и материали за финишна обработка

Това е група от специално разработени и адаптирани косумативи като армиращи ленти и материали на гипсова основа в сухо състояние. Или готова за работа консистенция за обработка на всички монтажни технологични съединения на гипсовите плоскости и постигане на трайна и естетическа връзка, и високо ниво на повърхностна обработка за последващо дизайнерско завършване.

   Акустични тавани и акустични панели

Това е група от многообразие от специфични продукти с дизайнерски и акустични параметри. В последните години в държавите, които държат да инвестират в съвременни стандарти на жилищна, работна и обществена среда се отделя значително внимание и средства за постигане на акустичен комфорт. Особено в проекти свързани със среда, която се обитава от деца и обучаващи или работна среда с концентрация на много работни места от отворен тип.

   Гипсови мазилки и шпакловки

Това са продукти на гипсова основа в сухо състояние или готова за работа консистенция за ръчно или машинно полагане. А също така и за работа върху хартиени основи като тези на гипскартонените плоскости или други строителни основи, при нови и репарационни строителни довършителни работи.

    Всеки строителен проект има своята специфика и затова подбора на материалите за изпълнение на сухото строителство и довършителните работи е многовариантна задача. Освен това тези материали за сухо строителство имат една съществена отличителна черта – едрогабаритни със специфични транспортни потребности и условия за базиране и съхранение на строителната площадка.

Затова съществена част от разходите по обезпечаване на обекта с материали за сухо строителство се явява логистичната задача. С това могат да се спестят или най-малко оптимизират общите разходи. Добре планираната и оптимизирана доставка в повечето случаи е по-икономически и финасово целесъобразна от стремежа към понижаване на разходите чрез закупуване на по-евтини материали със понижени параметри. В крайна сметка материалите за сухо строителство от отделни компоненти в търговския склад се превръщат в реализирани системни решения сухо строителство на строителната площадка в не малък период от време, понякога. Лошо разчетените доставки могат да доведат до непредвидено похабяване на материали на обекта. Както и до разходи за съхранение и вътрешнообектов пренос, които да стопят бързо постигнатия финасов ефект при покупката.

Последни публикации

Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
системни решения в сухото строителство
Системни решения в сухото строителство
Сухото строителство е строителна технология за изпълнение на множество видове […] Вижте повече
Споделете ни в: