Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Политика за ползване

www.estro.bg е платформа за предлагане и доставка на съвременни специални строителни материали, консултиране и избор на строителни системи в областта на акустиката, енергийната ефективност и съвременните тенденции за комфортна среда на обитаване, предлагани от световния лидер в строителната индустрия SAINT GOBAIN.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.estro.bg (наричана по-нататък “сайтът”) преди да използвате тази платформа.

Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.estro.bg (наричанo по-нататък estro.bg или „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт. Estro.bg си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка или при промяна на действащото законодателство в Република България настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този сайт и ЕСТРО ЕООД в качеството му на дотавчик на услугите. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Данни за Администратора

Наименование:  ЕСТРО“ ЕООД
Седалище на управление: гр. Варна, ул. „Студентска“ бл.14
МОЛ: Теодор Трънчев

ЕИК: 201317710

Централна Складова База – гр. София

Регионална Дистрибуция – гр.Варна

Авторски права

В сайта се използват търговски марки собственост на SAINT GOBAIN, защитени с авторски права. ЕСТРО ЕООД, по силата на търговски договор, е оторизиран да борави с тези търговски марки и всички публикувани на сайта текстове, снимков материал и техническа информация – собственост на притежателя им SAINT GOBAIN. Използването на съдържанието на този сайт извън целите на условията на потребител на услугите предлагани в сайта без съгласието на estro.bg е нарушение на авторските права. Всеки регистриран потребител на сайта, при поискване, в електронна форма може да получи необходимата му информация или материали, като за всеки конкретен случай estro.bg ще вземе отношение.

Поверителност на данни

Личните данни, предоставени от потребителите на фирма „ЕСТРО“ ЕООД в нейната уеб страница estro.bg при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки, маркетингови и промоционални цели, изпращане на информационни бюлетини, и за връзка  при уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка.
Фирма „ЕСТРО“ ЕООД  гарантира, че личните данни на клиентите, предоставени на уеб страницата и estro.bg, няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от обявените в сайта. „ЕСТРО“ ЕООД не съхранява, под никаква форма, данни за банкови карти. Всички поръчки на Потребителите и отношенията им с ЕСТРО ЕООД са обект на търговска тайна и освен съобразяването им с действащото законодателство трябва да са в духа на добрите съвременни търговски практики. ЕСТРО ЕООД си запазва правото да откаже поръчка на Потребител или да преустанови отношения с Регистриран Потребител ако са налице достатъчно доказателства за неправомерно или зловредно поведение или действия уронващи доброто име на ЕСТРО ЕООД или която и да е марка от индустриалната група на SAINT GOBAIN, с която ЕСТРО ЕООД е в търговски отношения.

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Отговорност за съдържанието в сайта

Estro.bg се ангажира да поддържа в Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. При установяване на несъответствия валидни са разменените електронни документи, съобщения и информация между Администратора на  estro.bg и конкретния Регистриран Потребител. Estro.bg не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на побликуваните в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Estro.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Estro.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

Договор за продажба, съгласно закона за електронната търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, направено от estro.bg  (като Доставчик)  до всеки потребител (Потребител) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между estro.bg и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от Потребителя от страницата на магазина и изпращане на потвърждаващо поръчката е-писмо от страна на Администратора на estro.bg.

Отказ от сключен договор за продажба

Съгласно действащото българско законодателство, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от извършената покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги от сключване на договора.
Потребителят предварително писмено трябва да информира estro.bg чрез формата за рекламации, че се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. Стоката трябва да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, което да представи нотариално заверено пълномощно. Организацията и разходите по връщането на стоките от Потребителя до склад посочен като място за приемане от страна на ЕСТРО ЕООД са за сметка на Потребителя.
Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта (в случай че има налична), в отличен търговски вид (неразличима от нова), поставена в оригиналната ѝ опаковка. В случай, че потребител се възползва от правото си и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, estro.bg  се задължава да  възстанови заплатената цена за върнатите стоки по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката установено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за върнати стоки.

Условия за покупка на стоки

За да ползва услугите на Сайта, Потребителят може да действа като Регистриран Потребител със собствен профил в Сайта, като трябва да попълни всички места, отбелязани със звезда (*).

Ако Потребителя желае консултация по избора на продукти или системни решения към избраните продукти, трябва да добави в контактната форма на сайта своето запитване. Администраторът на estro.bg ще се свърже с Потребителя по желания от него начин – телефон, мейл, или електронно приложение за обмен на информация за уточняващи детайли по запитването и евентуална преценка за ангажиране на продуктови специалисти от страна на SAINT GOBAIN.

Желанието за закупуване на стоки се счита за извършено след натискане на съответния бутон – ДОБАВИ В ЗАЯВКА, след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, попълнени всички задължителни полета, като се приема, че Потребителя се е съгласил с Общите условия. С изпращане на Заявката, Потребителят разрешава на служител на www.estro.bg да се свърже с него във връзка с обработката на заявката.

Изпращането на Заявка от Потребителя е форма на покана за връзка с Администратора. В хода на последващата комуникация се оформя електронния вариант на окончателната поръчка или поръчки с техните специфични условия на логистика и доставка. След размяна на коригираните (при необходимост) поръчки от Потребителя и потвърждаване на същите от страна на Администратора на ЕСТРО ООД и взаимно потвърдените условия и начин на доставка със съпътстващите документи, двете страни са поели взаимни ангажименти за дистанционно договаряне.
При посочени неверни данни или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката към ЕСТРО ЕООД, би могло да не възникне задължение за сключване на договор с Потребителя и изпълнение на пръчката.
Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена поръчка, която все още не е получена на заявения от потребителя адрес. Потребителя носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Плащане

При поръчка на стока имате възможност да изберете начина, по който бихте желали да платите.

ЕСТРО ЕООД предлага следните разплащателни методи:

  1. Плащане при доставка в брой – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес. Максималната допустима сума при този метод е 800лв. с ДДС;
  2. Плащане чрез Виртуален ПОС терминал при доставка – в български лева. Ще се приемат плащания с карти, издадени в България. Плащането се счита за завършено едва след като транзакцията бъде потвърдена. При плащане с Виртуален ПОС терминал има възможност, при възникнала грешка и отказ от страна на клиента от доставката, да бъдат възстановени средствата по картата от която е извършено плащането до 3 работни дни.
  3. Плащане чрез банков превод, като в основанието за плащане посочите номера на поръчката. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената в сайта банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана

Доставка

Поради спецификата на предлаганите продукти като тегло, габаритни размери, а за някои артикули и складови наличности в България estro.bg за всяка конкретна поръка направена от всеки Потребител на Сайта ще отговори с условията за доставка. За неналични или недостигащи по моментни складови наличности продукти Потребителя ще получи от Администратора потвърждение по поръчката в обема на наличните количества и форма за заявка за доставка от производителя за липсващите или недостигащи за изпълнение обема на поръчката артикули. За някои артикули, поради уникалността на приложението и спецификата на производство, е възможно да се изиска от Потребителя авансово частично предплащане за потвърждение на ангажимента по поръчка и доставка на продуктите. ЕСТРО ЕООД като Доставчик може да се договори при желание от страна на Потребител по конкретна поръчка доставката да бъде от името и за сметка на Потребителя от посочена от ЕСТРО ЕООД складова или логистична база на територията на Република България. Поради спецификата на предлаганите продукти си запазваме правото да променяме срока за доставка при възникване на непреодолими обстоятелства, като в този случай Администратора ще уведоми Потребителя за забавянето и ще уточни новия срок на доставка.

Потребителя се съгласява да получава по електронна поща, смс известия на посочения в сайта телефон или други комуникационни електронни приложения за всяка стъпка по доставката на потвърдените от Администратора поръчки или заявки за доставка от производител.

ЕСТРО ЕООД предлага своите стоки в територията на Република България. Всички обявени цени в електронния магазин ЕСТРО са EX WORK – Централен СКЛАД гр. София и Дистрибуторски Склад гр. Варна. Задължението на Продавача е да предаде закупените стоки на Купувача на територията на посочените Складове и да поеме разходите по натоварването на транспортното средство. Купувачът трябва да спази изискванията на Продавача към параметрите на Превозното Средство предоставени му заедно с потвърдената поръчка за експедиция съобразени с обема и параметрите на стоките от поръчката.

Адрес за доставка 

Това е най-близко достъпната точка за превозното средство на посочения от Купувача адрес позволяващо безпрепятствен и безопасен за средството и останалите участници в движението достъп, позволяващ сигурно и безопасно разтоварване и опазване от повреда и щети на доставяните стоки и материали. В това число и съобразяване с метеорологичните условия при разтоварването. Организацията и свързаните с него разходи и технически средства или жива сила са изцяло за сметка на Купувача/Получателя на Поръчката.

Възможни начини на доставка до адрес посочен от Клиента

1. Доставка от ПРЕВОЗВАЧ 

Доставките се извършват с превозни средства специализирани и съобразени за превоз на строителни материали и удобствата за разтоварване на адрес при условията, регламентирани в Закона за Автомобилните Превози. Превозната дейност е отделно предложена транспортна услуга от лицензиран съгласно Закона за Автомобилните Превози Превозвач. Към направената от Купувача заявка при избор на опцията за доставка ПРЕВОЗВАЧ ще Ви бъде предоставена Товарителница във форма и съдържание, регламентирани по ЗАП. По смисъл, това е договорната форма регламентираща начина и условията на предаване на стоките между Продавач/Изпращач/, Превозвач и Купувач/Получател/. Правилното попълване на товарителницата е гаранция и основен документ по силата на Закона за Автомобилните Превози и Наредбите към него за предявяване на рекламации. Клиентът може и има пълна свобода на избор на предпочетен от него ПРЕВОЗВАЧ. За целта при експедицията на одобрената поръчка в Склада на Продавача трябва да се предостави за попълване Товарителница, отговаряща на изискванията на ЗАП от страна на Превозвача. Заплащането на Превоза винаги е за сметка на Купувача/Получателя на Поръчката. Разходите по разтоварването на превозното средство са сметка на Купувача/Получателя. Разходите по застраховката на товара по време на превоза при избран Превозвач, различен от ЕСТРО КАРГО, са по избор на Купувача.

1.2. Завършване на Доставката 

  1. За Продавача тя завършва с натоварването на превозното средство на Превозвача в посочените складове на Продавача в гр. СОФИЯ или гр. ВАРНА и попълване на всички изискуеми по Закона за Автомобилните Превози атрибути в Товарителницата на Превозвача, заедно с придружаващите Поръчката документи като Фактура на Поръчката, опаковъчни листове, декларации и други документи. Задължение на Продавача е да уведоми и впише в Товарителницата особените условия за превоз на товара /ако са налице такива/ и да следи за непревишаване на максимално допустимите параметри за натоварване на предоставеното превозно средство. Продавача има право частично или изцяло да откаже за натоварване съгласно ЗАП на превозно средство избрано от Купувача ако същото частично или изцяло е непригодно за натоварване или превоз на стоките от Поръчката или води до претоварване над допустимото по технически показатели на пътното средство. Съгласно ЗАП отговорността за претоварване на транспортните средства се носи от Изпращача на товара;
  2. За Превозвача доставката завършва с разтоварване на превозното средство на посочения в Товарителницата адрес за доставка и подписване на втория и третия екземпляр от Купувача/Получателя с отбелязване на забележки ако има такива. Първия екземпляр от Товарителницата Превозвача предоставя на Продавача в неговия Склад след завършване на натоварването и непосредствено преди започването на Превоза. Превозвача контролира процеса на натоварването и отбелязва в Товарителницата забележки за увреждания, ако има такива. Укрепването и опазването на целостта на товара от момента на приемането от Продавача и започването на Превоза до неговото завършване на разтоварния адрес посочен от Купувача е изцяло ангажимент на Превозвача. При пристигането на разтоварния пункт Превозвача поканва Купувача да прегледа състоянието на товара като му предостави достъп до превозното средство и му предаде изпратените от Продавача документи и Товарителница. След прегледа на товара Купувача вписва в Товарителницата забележките /ако има такива/ подписва я и оставя втория екземпляр за себе си. След тези процедури може да започне разтоварването на превозното средство. Срока за предявяване на претенции съгласно Закона за Автомобилните Превози е 30 дни след завършване на превоза. Третия екземпляр на Товарителницата остава в Превозвача;
  3. За Купувача доставката завършва с приемане придружаващите товара документи изпратени от Продавача, оглед на стоките по Поръчката, подписване на Товарителницата с вписване на забележки /ако има такива/, разтоварване и освобождаване на транспортното средство.

2. Доставка за собствена сметка

Валидни са всички горе описани правила за доставки от Превозвач с разликата, че Купувача декларира пред Продавача, че превозното средство, изпратено за доставка на Поръчката от Склада на Продавача е негова/или наета/ собственост и превоза се осъществява при условията на превоз на товари за собствена сметка по смисъла на разпоредбите на ЗАП. В този случай Продавача попълва Експедиционен лист за Превоз за Собствена Сметка на Купувача като всички основни атрибути са същите като в Товарителницата съгласно ЗАП. А именно – място и дата на съставяне, име и данни на Продавача/Изпращача/, място на разтоварване/, адрес за доставка/, рег.номер на транспортно средство, име на водача, описание на товарните единици и тегло, забележки и указания по превоза /ако има такива/, име и адрес на Купувача/Получателя/,декларация, че превоза се осъществява за собствена сметка на Купувача. В този случай ангажиментите по Доставката от страна на Продавача приключват с натоварването на превозното средство на Купувача, оформянето и подписването на Експедиционен Лист за Собствена Сметка на Купувач и напускането на същото на територията на Склада на Продавача. Рекламации за увредени стоки, невписани в Експедиционния лист, не се приемат. Всички увреждания или погиване на стоки по време на превоза до адреса на доставка са за сметка на Купувача.

3. Доставка с КУРИЕР 

По същество Доставчиците на куриерски услуги осъществяват Обществен превоз на товари по смисъла на ЗАП. При избор на метод на доставка с Куриер, Клиента избира съгласно тарифите и условията за доставка и превозните документи. При избор на доставка с Куриер Продавача е изпълнил ангажимента си по доставка с натоварването на превозното средство на Куриера, попълването на превозните документи предоставени от куриера, предаване съпровождащите стоката документи заедно писмени указания за особенни изисквания по време на превоз /ако има такива/.

За всяка поръчка се изчисляват индивидуално разходите по доставянето на поръчаните строителни материали, като има възможност за безплатна доставка в цялата страна при определени по обем поръчки. Такива са например целите транспортни единици EX WORK – производствена база на SAINT-GOBAIN с разтоварен пункт произволен достъпен адрес за тежки транспортни средства на територията на Република България.

Срок на доставка

Поради спецификата на предлаганите от нас продукти, сроковете и условията за доставка на всяка поръчка се уточняват преди нейното изпълнение. Наш служител ще се свърже с Вас, след като заявите Вашата поръчка. За налични стоки на склад – до 1 работен ден след потвърждение за експедиция.

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че при получаване на пратката, Вие имате право да прегледате стоката за дефекти и неизправности. Препоръчваме Ви да се възползвате от тази възможност преди да подпишете приемо-предавателния протокол. По закон срока за предявяване на рекламации е 30 дни от завършване на превоза.

За повече информация се объщайте на:

info@estro.bg

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: