Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Плащане

При поръчка на стока имате възможност да изберете начина, по който бихте желали да платите.

  ЕСТРО ЕООД предлага следните разплащателни методи:

 1. Плащане при доставка в брой – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес. Максималната допустима сума при този метод е 800лв. с ДДС.
 2. Плащане чрез Виртуален ПОС терминал при доставка – в български лева. Ще се приемат плащания с карти, издадени в България. Плащането се счита за завършено едва след като транзакцията бъде потвърдена. При плащане с Виртуален ПОС терминал има възможност, при възникнала грешка и отказ от страна на клиента от доставката, да бъдат възстановени средствата по картата от която е извършено плащането до 3 работни дни.
 3. Плащане чрез банков превод, като в основанието за плащане посочите номера на поръчката. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената в сайта банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

Алгоритъм за изпълнение на заявка

 1. Изпращане на заявка от клиент на Електронния магазин ЕСТРО – след попълването на желаните продукти в количката е необходимо регистрирането на необходимите данни в контактната форма с цел последващата комуникация между Клиента и Продавача по обслужването на Заявката. Второ – необходимо е да се посочи предпочитан метод на услугата по доставка с цел оптимизиране на Заявката. След получаване на Заявката от Администратора на ЕСТРО ще получите на електронната поща потвърждение за получена заявка за обработка. Стандартното време за отговор по заявката е 1 работен ден.
 2. Администратора преглежда заявката и ще се свърже с Вас за уточнение. Ще бъдат отразени допълнителни ценови отстъпки според заявката /когато са допустими/, параметри като обем, тегло и необходими параметри на превозното средство за превоз на доставката, липсващи наличности по заявката и срок на попълването им /ако има такива/, както и уточняващи детайли по избрания метод на плащане /ако е необходимо/ и ще получите на електронната си поща Добавени Бележки към Вашата Заявка и ще ги видите като обновен стстус на заявката Ви във Вашия Акаунт
 3. След уточняване и потвърждение на Забележките в Заявката от Администратора, тя променя статуса на “в очакване на плащане”. Ще получите СМС на посочения номер с информация за променения статус на Вашата заявка. Можете да посетите секция “Заявки” в своя профил, за да завършите поръчката. Активни са три виртуални бутона:
  • ПРЕГЛЕД – можете да прегледате нанесените бележки по заявката
  • ОТКАЗ – анулира и изтрива заявката и бележките по нея
  • ПЛАЩАНЕ – ще преминете към избиране на метод за плащане и финализиране на Поръчката.

При избор на метод НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, POS терминал на място или дебитна/кредитна карта през сайта поръчката се приключва. Ако избора е БАНКОВ ПРЕВОД статуса на поръчката се променя на ЗАДЪРЖАНА до потвърждаване на превода, за което Клиента получава в пощата си уведомително писмо и СМС на контактния телефон.

 1. Визуализираната обработена Поръчка има силата на Договор сключен от разстояние и в нея присъстват всички компоненти на поръчката – списък на стоките с количества и цени, отстъпки, изпълнител на доставката, начин на плащане. С това процеса на оформяне на поръчката е завършен. На електронната си поща клиентът ще получи потвърждение на поръчката за експедиция с място и дата на товарене.

Доставка

ЕСТРО ЕООД предлага своите стоки в територията на Република България. Всички обявени цени в електронния магазин ЕСТРО са EX WORK – Централен СКЛАД гр. София и Дистрибуторски Склад гр. Варна. Задължението на Продавача е да предаде закупените стоки на Купувача на територията на посочените Складове и да поеме разходите по натоварването на транспортното средство. Купувачът трябва да спази изискванията на Продавача към параметрите на Превозното Средство предоставени му заедно с потвърдената поръчка за експедиция съобразени с обема и параметрите на стоките от поръчката.

Възможни начини на доставка до адрес посочен от Клиента

 1. Доставка от ПРЕВОЗВАЧ – доставките се извършват с превозни средства специализирани и съобразени за превоз на строителни материали и удобствата за разтоварване на адрес при условията, регламентирани в Закона за Автомобилните Превози. Превозната дейност е отделно предложена транспортна услуга от лицензиран съгласно Закона за Автомобилните Превози Превозвач. Към направената от Купувача заявка при избор на опцията за доставка ПРЕВОЗВАЧ ще Ви бъде предоставена Товарителница във форма и съдържание, регламентирани по ЗАП. По смисъл, това е договорната форма регламентираща начина и условията на предаване на стоките между Продавач/Изпращач/, Превозвач и Купувач/Получател/. Правилното попълване на товарителницата е гаранция и основен документ по силата на Закона за Автомобилните Превози и Наредбите към него за предявяване на рекламации. Клиентът може и има пълна свобода на избор на предпочетен от него ПРЕВОЗВАЧ. За целта при експедицията на одобрената поръчка в Склада на Продавача трябва да се предостави за попълване Товарителница, отговаряща на изискванията на ЗАП от страна на Превозвача. Заплащането на Превоза винаги е за сметка на Купувача/Получателя на Поръчката. Разходите по разтоварването на превозното средство са сметка на Купувача/Получателя. Разходите по застраховката на товара по време на превоза при избран Превозвач, различен от ЕСТРО КАРГО, са по избор на Купувача.
 2. АДРЕС ЗА ДОСТАВКА – това е най-близко достъпната точка за превозното средство на посочения от Купувача адрес позволяващо безпрепятствен и безопасен за средството и останалите участници в движението достъп, позволяващ сигурно и безопасно разтоварване и опазване от повреда и щети на доставяните стоки и материали. В това число и съобразяване с метеорологичните условия при разтоварването. Организацията и свързаните с него разходи и технически средства или жива сила са изцяло за сметка на Купувача/Получателя на Поръчката.
 3. Завършване на Доставката
  • За Продавача тя завършва с натоварването на превозното средство на Превозвача в посочените складове на Продавача в гр. СОФИЯ или гр. ВАРНА и попълване на всички изискуеми по Закона за Автомобилните Превози атрибути в Товарителницата на Превозвача, заедно с придружаващите Поръчката документи като Фактура на Поръчката, опаковъчни листове, декларации и други документи. Задължение на Продавача е да уведоми и впише в Товарителницата особените условия за превоз на товара /ако са налице такива/ и да следи за непревишаване на максимално допустимите параметри за натоварване на предоставеното превозно средство. Продавача има право частично или изцяло да откаже за натоварване съгласно ЗАП на превозно средство избрано от Купувача ако същото частично или изцяло е непригодно за натоварване или превоз на стоките от Поръчката или води до претоварване над допустимото по технически показатели на пътното средство. Съгласно ЗАП отговорността за претоварване на транспортните средства се носи от Изпращача на товара;
  • За Превозвача доставката завършва с разтоварване на превозното средство на посочения в Товарителницата адрес за доставка и подписване на втория и третия екземпляр от Купувача/Получателя с отбелязване на забележки ако има такива. Първия екземпляр от Товарителницата Превозвача предоставя на Продавача в неговия Склад след завършване на натоварването и непосредствено преди започването на Превоза. Превозвача контролира процеса на натоварването и отбелязва в Товарителницата забележки за увреждания, ако има такива. Укрепването и опазването на целостта на товара от момента на приемането от Продавача и започването на Превоза до неговото завършване на разтоварния адрес посочен от Купувача е изцяло ангажимент на Превозвача. При пристигането на разтоварния пункт Превозвача поканва Купувача да прегледа състоянието на товара като му предостави достъп до превозното средство и му предаде изпратените от Продавача документи и Товарителница. След прегледа на товара Купувача вписва в Товарителницата забележките /ако има такива/ подписва я и оставя втория екземпляр за себе си. След тези процедури може да започне разтоварването на превозното средство. Срока за предявяване на претенции съгласно Закона за Автомобилните Превози е 30 дни след завършване на превоза. Третия екземпляр на Товарителницата остава в Превозвача;
  • За Купувача доставката завършва с приемане придружаващите товара документи изпратени от Продавача, оглед на стоките по Поръчката, подписване на Товарителницата с вписване на забележки /ако има такива/, разтоварване и освобождаване на транспортното средство.
 4. Доставка за СОБСТВЕНА СМЕТКА – Валидни са всички горе описани правила за доставки от Превозвач с разликата, че Купувача декларира пред Продавача, че превозното средство, изпратено за доставка на Поръчката от Склада на Продавача е негова/или наета/ собственост и превоза се осъществява при условията на превоз на товари за собствена сметка по смисъла на разпоредбите на ЗАП. В този случай Продавача попълва Експедиционен лист за Превоз за Собствена Сметка на Купувача като всички основни атрибути са същите като в Товарителницата съгласно ЗАП. А именно – място и дата на съставяне, име и данни на Продавача/Изпращача/, място на разтоварване/, адрес за доставка/, рег.номер на транспортно средство, име на водача, описание на товарните единици и тегло, забележки и указания по превоза /ако има такива/, име и адрес на Купувача/Получателя/,декларация, че превоза се осъществява за собствена сметка на Купувача. В този случай ангажиментите по Доставката от страна на Продавача приключват с натоварването на превозното средство на Купувача, оформянето и подписването на Експедиционен Лист за Собствена Сметка на Купувач и напускането на същото на територията на Склада на Продавача. Рекламации за увредени стоки, невписани в Експедиционния лист, не се приемат. Всички увреждания или погиване на стоки по време на превоза до адреса на доставка са за сметка на Купувача.
 5. Доставка с КУРИЕР – По същество Доставчиците на куриерски услуги осъществяват Обществен превоз на товари по смисъла на ЗАП. При избор на метод на доставка с Куриер, Клиента избира съгласно тарифите и условията за доставка и превозните документи. При избор на доставка с Куриер Продавача е изпълнил ангажимента си по доставка с натоварването на превозното средство на Куриера, попълването на превозните документи предоставени от куриера, предаване съпровождащите стоката документи заедно писмени указания за особенни изисквания по време на превоз /ако има такива/.

За всяка поръчка се изчисляват индивидуално разходите по доставянето на поръчаните строителни материали, като има възможност за безплатна доставка в цялата страна при определени по обем поръчки. Такива са например целите транспортни единици EX WORK – производствена база на SAINT-GOBAIN с разтоварен пункт произволен достъпен адрес за тежки транспортни средства на територията на Република България.

Срок на доставка

Поради спецификата на предлаганите от нас продукти, сроковете и условията за доставка на всяка поръчка се уточняват преди нейното изпълнение. Наш служител ще се свърже с Вас, след като заявите Вашата поръчка. За налични стоки на склад – до 1 работен ден след потвърждение за експедиция.

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че при получаване на пратката, Вие имате право да прегледате стоката за дефекти и неизправности. Препоръчваме Ви да се възползвате от тази възможност преди да подпишете приемо-предавателния протокол. По закон срока за предявяване на рекламации е 30 дни от завършване на превоза.

За повече информация се объщайте на info@estro. 

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: