Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Профили за сухо строителство

Профили за сухо строителство

Профили за сухо строителство

В последните години терминът СУХО СТРОИТЕЛСТВО добива все по-голяма разпознаваемост далеч извън професионалните строителни среди. Материалите от тази група са представени на практика във всички видове търговски мрежи. Като се започне от специализирани в тази област фирми, през добре познатите и достъпни строителни борси със широк профил на предлагане на строителни материали и се достигне до големите строителни хипермаркети на самообслужване.

В сухото строителство основния строителен компонент са строителните плоскости с гипсово ядро. Като най-масово се потребява гипскартон. Има достатъчно статии и специализирана информация за системни решения. Както и начини на монтаж – лепене, монтаж на дървени или метални носещи конструкции. Тук ще направим преглед на един важен компонент на системните решения с метални профили познати като профили за сухо строителство.

Метални профили

Без да навлизаме прекалено в специализирана терминология ще се постараем да обясним значението на профилите в крайния резултат на изградената система в различни аспекти. Да започнем с това, че всяко системно решение е сертифицирано от всеки един производител на гипскартон. И като такъв съответства на законовите изисквания за всяко национално законодателство. За България това е така наречената Декларация за съответствие. Това означава, че за всяко системно решение се посочват конкретни експлоатационни параметри. Те се постигат с ясно дефинирани компоненти и технология на изграждане. Тоест замяната на компонент от системното решение и то с по-ниски показатели води до неизпълнение на декларираните от производителя параметри. Най-масовия и показателен случай като лоша практика за съжаление са точно замяната на профилите за сухо строителство.

Профилите за сухо строителство се произвеждат на валцови технологични линии от поцинкована ламарина. Като суровина обект на световна борсова търговия е ясно, че този компонент е силно зависим от моментното търсене и предлагане в глобален мащаб. Освен това самия технологичен процес на производство на поцинкованата ламарина дава възможност за достигане на различни зададени параметри. Например дебелина и съдържание на стоманената сърцевина, дебелината на цинковото покритие, технологията на производство и редица тясно специализирани инженерни критерии. Това означава, че цената на крайния продукт – профил за сухо строителство се определя на първо място от дебелината и качеството на ламарината.

И след това от множество параметри обект на специфични технически познания. Масовата стандартизация на системни решения е с дебелина на профилите 0,6 мм. На пазара се предлагат профили с дебелина дори 0,45 мм. Като добавим стандартно признатото производствено отклонение в дебелината на поцинкованата ламарина се оказва, че може да попаднете на профили с реална дебелина 0.4 мм. Това се явява над 30 процента отклонение от сертифицираните параметри на системата. За съжаление това е истинската причина за ниската изкушаваща цена.

Прекия резултат от такава драстична замяна има следните ефекти

  • Икономически – При системни решения за които паричната тежест на профилите е една трета от цената на системата. При тях е видно, че такъв избор на замяна на дебелината води до почти 10 % понижаване на разходите по системата. За обекти с големи обеми това наистина могат да са значителни суми. Това е основната пазарна причина за замяна.
  • Технологичен – този аспект основно касае изпълнието на монтажа. Използването на некачествени или нестандартизирани профили се отразява на производителноста. По този начин се намалява едно от основните предимства на технологията на сухото строителство – бързина и ефективност. Като се вземе предвид, че в крайната цена преобладаващата тежест е на труда, ефекта от спестените разходи за профили се стопява. Това се случва в резултат от влошената производителност в много доказани в практиката примери. Нека все пак направим уточнението, че този ефект е най-осезаем при високо организиран професионален монтаж. Също и  най-незабележим за дребни нестандартни задачи НАПРАВИ СИ САМ.

Експлоатационен

  • Експлоатационен – При очевидно отклонение на един от компонентите на системата от сертифицираните е ясно, че няма как да се постигнат декларираните от производителя. По някои показатели това може да е равносилно на замяна на системно решение. А по други дори може да е рисково в дългосрочен експлоатационен период. Най-прекия пример е надеждността на връзката между аксесоарите и профилите при някои системи. Или пък устойчивост в инцидентни динамични режими или влошаване на акустични параметри. Важно е да отбележим и ситуацията в която изпадат инвеститори, които са заменили профилите с намалена дебелина от друг доставчик. И при завършване на обекта се сблъскват с необходимостта да си набавят документи за приемане на строителните работи и въвеждане в експлоатация. Да припомним, че сертифицирането е по системи, а не по компоненти. Риска от последващите неудачи при избор на различни доставчици за всеки компонент от системното решение е изцяло за сметка на инвеститора.

Темата може да бъде много разширена. Но основната цел е да се покаже, че в сухото строителство подхода към всяка задача наистина е много индувидуален и с широк финансов толеранс. Унифицирания подход е първата предпоставка за грешен избор. Затова особенно е важно да има професионална оценка на всеки проект и целеобразността на избор на отклоненията на компонентите от сертифицираните.

Избор на доставчик

Стремежа за постигане на максимално добри финансови показатели при избор на доставчик е напълно оправдан. Но подхода за постигането му далеч не се изчерпва само с оценката по най-ниска цена. Ако доставчика има нужния капацитет и познания в много случаи може да предложи адекватно комплексно решение за всеки конкретен проект без да се подлагат на риск икономическите, технологичните и експлоатационни показатели на крайния продукт.  Най-добър капацитет на познания и опит за оценка имат специализираните фирми за доставка на материали за сухо строителство по ситемни решения.

Строителните борси са с широк профил на предлагане на строителни материали и техния стремеж е да обхванат максимален обем доставки за нуждите на обекта. От основите до последните довършителни работи и затова обикновенно като основно оръжие за привличане на клиенти боравят с ценова политика по компоненти. Строителните хипермаркети са с постоянно нарастващо присъствие на пазара на клиенти на дребно. Направи си сам и малки строителни организации с широк профил. Характерните за тези вериги търговски методи са цикличните промоционални кампании по компоненти или общи търговски отстъпки по клиентски карти.

Строителни материали със специфична доставка

Както гипсокартона, така и профилите за сухо строителство са строителни материали със специфична доставка поради размерите си. Много често разходите по доставката на комплекта материали са много по-определящи от постигнатите ценови предимства за самите материали. Неефективно организираните или скъпи разходи за доставки лесно стопяват постигнатото ценово предимство чрез замяна на компоненти. Дори могат в крайна сметка да се окажат със значително влошен краен финансов ефект. Затова е добре при избор на доставчик оценката да се извършва до самия обект, независимо, че транспортните разходи могат да са със собствени транспортни средства на клиента. Не са малко случаите, при които цената предложена от доставчик до обекта са по-изгодни от получаване от склад на търговеца и превоз със собствени средства на клиента. Дългогодишния опит показва, че точно този критерий за оценка най-често се подценява и се акцентира на търговска договорка без отчитане на разходите по доставка.

В обобщен вид силно препоръчително е всеки конкретен проект да се оценява сам за себе си по нуждите за обезпечаване на изпълняваното сухо строителство за постигане на оптимален резултат и капацитета за оценка и анализ от страна на доставчика е съществен елемент на избора.

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: