Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон

Системите за сухо строителство 2

Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар в средата на 90 те години. За кратък период от време навлязоха в строителството и заеха своето място като съвременна строителна технология. За тези вече повече от четвърт век се развиха много нови специализирани плоскости на гипсова и циментова основа. С високи специфични експлоатационни качества се усъвършенстваха и технологиите за производство на стандартните гипсокартонени плоскости. Значително развитие има и в областа на материалите за обработка на фугите и цялостната финишна обработка.

В последните години се разработиха нови монтажни системи и монтажни профили

Позволявайки изпълнение на строителни задачи трудно постижими с други строителни технологии и материали.

Въпреки развитието и иновациите в системите за сухо строителство, един от най-често задаваните въпроси: Допустимо ли е, кога и какви са основните причини за поява на пукнатини по тавани, стени и обшивки от гипсокартон?

Без претенция за пълна изчерпателност по темата ще посочим най-често срещаните и доказани причини за този неприятен дефект. В повечето случаи проявата му се дължи на повече от един от изброените фактори и причини:

ПОЗНАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – неслучайно поставяме на първо място тази причина.

Системите за сухо строителство са продукт на широк кръг инженерни разработки. Както и познания за материалите съставящи системите и техните подробни химически, физически и конструктивни параметри. Един от основните пропуски които се правят е именно, че отделните съставящи компоненти образуват системно решение. То работи правилно и надеждно само когато се следват критериите за покриване на стандартите изискуеми от отделните съставящи. Както и правилното технологично изпълнение на всяка система. С нейните детайли на изпълнение и отчитане на конкретната ситуация на приложение.

Няма значение на кой производител ще ползвате базата за проектиране на Вашия проект.

За основните и най-широко използвани системи – причината е в еднаквата база на конструктивни разчети и широкоразпространени международни стандарти. За съжаление измамната простота на системите дава свобода за интерпретации в изпълнението и пренебрегване на ясно формулирани технологични принципи.

Това за съжаление е масова практика дори и за професионални монтажници с дълъг стаж. Отворете технически каталог на който и да е производител, разгледайте внимателно детайлите за изпълнение на връзки между системи и конструктивни елементи и помислете колко често срещате точно изпълнение в практиката. Напълно се пренебрегват технически указания като излишни и се обосновава с дългото и безпроблемно прилагане на грешни практики. Почти винаги това е съпроводено с минимална икономия на материали и труд. Несъразмерно обаче с драстичното влошаване на инженерните разчети за правилна работа на системата.

Решението за намаляване и дори отстраняване на тази причина за дефекти на изградените системи е в стриктния инвеститорски контрол и започва с правилната оценка на избор на системи за всеки конкретен проект, съществените детайли за изпълнение на системите и връзките, избора на материалите и доставчика и контрол на изпълнението. Пренебрегването на този първи етап със сигурност може да Ви доведе до последващи негативи често свързани и със скъпи разходи за ремонт и напрежение за отговорност за лошите резултати.

ПРЕПОРЪКА – задълбоченото функционално познание съчетано с висока технологична дисциплина на изпълнението увеличават неимоверно гаранцията за резултат без дефекти.

ОРГАНИЗАЦИОННИ

Системите за сухо строителство

Може да изглежда изненадващо, но това е втората по значимост причина. Да поясним.

Отговора се съдържа в името – Системи за СУХО строителство. При внимателното запознаване с тази технология ще направи впечатление, че в поредността на изпълнение на строителните дейности изрично се подчертава завършването на всички мокри процеси преди изпълнение на сухото строителство. Тоест изпълняват се всички технологии свързани с голям обем вода. Както и период на свързване и съхнене до достигане на нормална влажност за текущия сезон. Да си припомним, че сърцевината на гипсокартонените плоскости е силно хигроскопичен материал, който в нормални експлоатационни условия позволява комфорт на обитаване какъвто малко други материали притежават. Но това предимство лесно се превръща в предпоставка за сериозни проблеми ако не се спазват технологичните условия за монтаж.

Ако в едно помещение първо изградите таваните и стените от гипсокартон. Шпакловате фугите и след това изпълните мазилките по монолитните стени и циментовите замазки. Помещението е затворено със съвременна дограма и температурата е в порядъка 5-10 градуса. Вие сте събрали на едно място всички невъзможни фактори с които не може да се справи и най-качествения гипсокартон.

Като силно хидрофобен материал и то в температурната граница, когато има силни условия за точка на оросяване на водните пари се получава неимоверно хидропоглъщащо претоварване, което води до промяна в механическите качества на основните съставляващи хартия и гипсово ядро, включително до видима деформация или провисване, промяна на обема или надуване, а в крайни състояния отлепяне на хартията от гипсовото ядро, което за съжаление се констатира най-късно при финишните довършителни работи като боядисване например.

Промяната на обема и последващото свиване води до силно претоварване на материалите за фугиране.

Армиращите ленти удържат напреженията, но визуалните дефекти са видими под формата на тънки като косъм пукнатини или леки повърхностни отлюспвания на шпакловката, които са тежко отстраними. Най-широко разпространеното обяснение за причината за появата на пукнатини е в линейното разширение на металните профили съставляващи системата. Това е вярно само в много малък брой случаи и то при спазване на технологията на детайлите и връзките и температурни разлики далеч от предвидените за експлоатация. Например завършени системи в нормални условия над 10 градуса да се подложат на температурен шок от минус 20 градуса.

Все пак нека не забравяме, че повечето системи за сухо строителство са проектирани за вътрешна експлоатация и постоянен температурен режим изключващ подобни режими на обитаване. Затова това твърдение е рядко валидно и в много случаи дълбоко невярно.

ПРЕПОРЪКА – при обоснована необходимост от съчетаване на сухо строителство с мокри процеси – изградете металните носещи конструкции, изпълнете всички технически инсталации и отложете максимално до колкото е възможно монтажа на гипсокартонените плоскости и обработката на фугите при достигане на оптимални условия като температура и най-вече влажност.

НЕКАЧЕСТВЕНИ ИЛИ ГРЕШНО УПОТРЕБЕНИ МАТЕРИАЛИ

Основно този дефект се проявява при опит за прекомерно ограничаване на разходите за материали и постигане на ниска стойност.

Тук причините са свързани основно с отклоненията на характеристиките на материалите от проектно заложените. И то в негативна посока, с което се влошава цялостната устойчивост на системите и реакцията им в утежнени експлоатационни условия. Практиката категорично е показала, че използването на некачествени материали води до съпътстващи разходи, които напълно обезмислят направената икономия на средства при покупката. Неправилното съхранение на гипсокартонените плоскости и фугиращи материали на строителната площадка преди влагането им също могат сериозно да влошат качествата им и да доведат до много дефекти, дори и да са от качествен произход.

Добър пример е оценка на качеството на гипсокартонените плочи по специфичното им тегло.

Тези с по-ниско тегло, тоест с по-малко обемно гипсово ядро много по-бързо достигат до воднонаситена абсорбция и снижаване на границата на деформация. Но това далеч не е достатъчен показател – неедноростта на гипсовото ядро или наличието на негипсови примеси като глина или соли могат драматично да влошат резултата в крайната фаза на довършителните работи и напукването на връзките може да се окаже последния проблем.

ПРЕПОРЪКА – внимателно подхождайте към изкушаващите оферти за по-евтини материали и ги оценявайте към вашите условия на вграждане и експлоатация. Абсолютната стойност на спестените средства в повечето случаи се оказва грешен избор на фона на последващите разходи за борба с дефектите.

Ако изграждането на Вашия обект се налага да бъде изпълнено в тежки или гранични технологични условия внимателно преценете качеството и свойствата на влаганите материали. Забравете, че има висока вероятност с евтини и некачествени материали да се разминете с дефекти като пукнатини и провисвания. Не икономисвайте средства при избора на фугиращите материали. В общата себестойност те имат достатъчно малка тежест за да си струва да се изкушавате по абсолютна стойност на спестените пари. Все пак тези връзки са подложени на достатъчно натоварване. В критични режими са многократно по-надеждни и са едно от добрите решения за допълнителен резерв за компенсиране на натрупани други неблагоприятни фактори.

ТЕХНИЧЕСКИ – системите за сухо строителство са проектирани и сертифицирани с ясни параметри и гранични условия на устойчивост.

Системите за сухо строителство

Ако по някаква причина в процеса на експлоатацията се променят условията при които е изградена системата и се надхвърлят възможностите за устойчивост на деформации се повяват видими дефекти много по-осезаеми от причинените от факторите изброени и описани досега. Най-достъпните примери са деформация – провисване на плочата над стената или потъване на основата на която стъпва стената. В този случай както и при други строителни системи например зидария настъпва деформация. Изкълчване или огъване на стената подложена на натиск. В този случай може да се стигне не само до напукване на връзките, но и до видима разрушителна линия през самите плоскости от гипсокартон.

При таваните до този ефект често се стига, ако върху носещата конструкция на тавана без допълнително укрепване се разположат товари от техническите инсталации. Като кабелни снопове, осветителни тела, тръбопроводи, елементи от вентилационна или климатична система. Което води до претоварване на носещите точки или неравномерно претоварване. Което от своя страна се пренася върху всички монтажни връзки и значително надхвърля усилията на самата система на тавана. Немалко са случаите на лош или неправилно избран крепеж на окачващите системи и загуба на носеща способност. Това води до неравномерно разпределение на товара по конструкцията на тавана и зони с критично претоварване. В този случай напукването е далеч незначителен проблем пред риска от загуба на удържаща способност на крепежа и риска от лавинообразно разрушение. Друга често срещана причина е напрегнати метални профили по време на обшиване с гипсокартон.

Поради различни причини се случва неголеми отклонения на осовите разстояния между монтажните профили.

Които обаче при обшиването започват да се натрупват и се прилага усилие за да се извърши монтажа. Тези усилия обаче остават постоянно заложени в системата и в някои експлоатационни режими допълнително претоварват обработените с фугиращ материал фуги. Това са едни от най-упоритите и трудни за откриване дефекти от напукване поради периодичния си характер на проявление.

ПРЕПОРЪКА – при поява на пукнатини по-големи от косъм внимателно изследвайте изградената система. Убедете се, че не е подложена на претоварвания за които не е предвидена. Не подценявайте риска от внезапна загуба на устойчивост и помнете, че почти винаги има достатъчно предварителни белези преди разрушителната фаза.

Системите за сухо строителство са изключително надеждни в дълъг експлоатационен срок. Достъпни за непрофесионална реализация и достатъчна функционална надеждност дори и при пренебрегване на някои правила.

В това се крие и големия риск и трайно наложените негативни практики, които основно се дължат на подценяване или в предоверяване на големия експлоатационен резерв на системите.

Освен обаче постигането на траен и надежден визуален ефект на изградените системи. Отстраняването на причините за напукване има много по-важната задача за безрискова и ефективна експлоатация.

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: