Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Системни решения в сухото строителство

системни решения в сухото строителство

Сухото строителство е строителна технология за изпълнение на множество видове строителни работи. Например като преградни стени, окачени тавани, обшивки на стени, архитектурни детайли. Фасадни стени и други по монтажен способ от строителни плоскости на гипсова или циментова основа. В съчетание от монтажни профили, специални крепежи и аксесоари и материали за лепене. Фугиране на монтажните съединения и финишна обработка на повърхностите.

От сравнително неголям брой основни строителни компоненти

каквито са гипсокартона и профилите за сухо строителство. Са разработени голям брой инженерни решения на крайни продукти нарични системни решения в сухото строителство. Правилното и пълно изпълнение на всяка система заедно с нейните специфични детайли осигуряват покритие на всички  основни показатели за всяка система каквито са граница на пожароустойчивост, максимално допустима височина на изграждане /за преградните стени/, ниво на звукоизолация, товароносимост за окачване на товари, област на приложение, влагоустойчивост и др.

Всяко системно решение е придружено от конкретна монтажна инструкция и разходна норма на използваните компоненти с точните им технически характеристики. Отделно от това към изпълнението на всяка система има множество разработени монтажни детайли. Каквито са например връзки таван – стена, стена – стена, към масивни конструктивни елементи или между сухи елементи. Които са от изключителна важност за постигане на оптимални експлоатационни параметри.

Замяната на предвидените в сертифицираната система на компоненти с различни технически показатели, най-често с понижени такива променя декларираните експлоатационни показатели. И на практика ги прави невалидни, независимо, че могат да са много близки. Най-честата практика е замяна на дебелина на профили с цел понижаване на стойността. При изпълнение на високи преградни стени например 8 метра това е особенно непропоръчително да се заменят предвидени профили с дебелина 0,6 мм с такива от 0,5 мм.

Важно е да се отбележи, че трябва се прави разлика между Декларация за съответствие на продукт и разрешение за влагане в строителството, каквито се издават и придружават на практика всички компоненти на сухото строителство предлагани на пазара и официални документи за конкретни показатели. Най-показателен и строго регламентиран пример е изискването за граница на пожароустойчивост.

Документът е СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

официално признат от държавните органи по Пожарна Безопасност и се издава за всеки конкретен обект от СЕН ГОБЕН БЪЛГАРИЯ при пълна комплектация на компонентите по системата.

Когато изграждате Вашия обект внимателно трябва да оцените спецификата на всяка система и да прецените рисковете и ползите от замяната на компоненти с тези заложени в системни решения.

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: