Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Строителство и строителни материали

Строителство и строителни материали

Строителство и строителни материали

Строителството е един от структуроопределящите икономически сектори, наред с енергетиката, транспорта и т.н. Освен измерението му като съществена част ot националния брутен вътрешен продукт, това е отрасъл с много голяма обществена тежест, тъй като в него са ангажирани сериозни човешки, финансови, суровинниз както и технологични ресурси, с пряко отражение върху качеството на живот и просперитета на обществото.

Строителство и строителни материали. Огромната сфера на строителните проекти има разделение по категории, строежи и видове строителни работи. Като например – пътно строителство, строителство на сгради и съоръжения, тунелно строителство и т.н. Основният признак на деление по такива характеристики се явяват строителните технологии, механизация и ресурси за изпълнение.

Строителството е един от най-ресурсно поглъщащите икономически дейности, свързани с трайното добиване и преработка на природни суровини, както и разходване на колосални енергийни, водни ресурси и т.н. За реализацията на какъвто и да е строителен проект са необходими материали с конкретни параметри. Те трябва да са определени от процес на тясно специализирано  инженерно познание и висока професионална и обществена отговорност за дълъг експлоатационен период.

В последните няколко десетилетия в световната строителна практика трайно навлезе термина сухо строителство. То само по себе си дава оценка за значението на тази строителна технология за реализация на съвременните проекти. Групата от компоненти, които съставят многообразието от системните решения и множеството приложения на специфична употреба получиха признанието да се обособят като разпознаваема група в общото понятие за строителни материали, а именно материалите за сухо строителство.

От своя страна те са разпознаваеми и с отделните си характерни компоненти.

  • Строителните плоскости на гипсова или циментова основа с най- популярния продукт – гипскартон
  • Плоскостите за окачени тавани, звукопоглъщащите и акустични материали
  • Групата на профилите за сухо строителство, които се явяват основен компонент по отношение на системните решения
  • Групата на крепежните аксесоари и елементи
  • материалите за финишна и друга обработка на повърхностите
  • специализираните инструменти и помощно оборудване за изпълнението на монтажните задачи
  • специфични инсталационни продукти за нуждите на сухото строителство като ел.,ВиК аксесоари и мн.други.

Строителните плоскости, като основен компонент, са продукт на сериозни ресурсни, технологични инвестиции, с немалък период на експлоатация. Отделно от това строителните плоскости със специално предназначение се произвеждат в специфични производствени мощности. Такива са например плоскости на циментова основа, плоскости за пожарна защита  или за минералфазерни, както и минераловатни, гипсови и други пана за окачени тавани за акустично предназначение.

Следващата подгрупа на профилите за сухо строителство

Следващата голяма подгрупа на профилите за сухо строителство е достъпна като производствен, ресурсен и икономически интерес за многократно по-голяма и гъвкава индустриална инициатива. Именно затова на пазара има многообразие от микро до големи производители. На практика може да предоставите Ваша суровина и по Ваше задание с наличното си технологично оборудване. Производител да изпълни Вашето технологично задание. Това е причината на пазара да съществува многообразие от предлагане с многообразие от технически характеристики профили, за което сме отделили специална тема. Вижте тук.

По аналогичен начин стои въпросът и с металните аксесоари и крепежи. Големите и признати на световния пазар марки и производители на плоскости за сухо строителство влагат сериозни средства за лабораторни изпитания. Както и сертифициране на строителните системи в международно признати сертифициращи организации. Производството на профили, аксесоари и други компоненти много често се договарят от тях за производство в други доказани в областа си индустриални групи. Това е с цел осигуряване надеждност на техническите параметри и качество и устойчиво ценово ниво за максимално дълъг период.

Времето на реализация

Времето на реализация на някои строителни обекти може да обхване няколко годишен период. Включително и с периоди на прекъсване и затова постоянството на параметрите на влаганите компоненти от множеството доставки е доказано силен аргумент при избор на доставчик. Занижените критерии при избора на отделните компоненти, за което и да е системно решение, имат същата негативна тежест като ефекта от некачествен или неефективен монтаж. Характерният момент е, че, сами по себе си, отделните компоненти – плоскости, профили, аксесоари, крепежи и т.н. могат да са разглеждат като всеки друг строителен материал. Тоест сам за себе си и да се търгуват и предлагат по стандартния търговски подход. Избор на инвеститора е да поеме всички предимства и недостатъци от избора на комплектация на системно решение по компоненти от различни и необвързани помежду си производители и доставчици.

Недостигането на зададените експлоатационни, а дори и финасови параметри много често е доказано, че се дължи на стандартния подход за избор на строителни материали и не се отчитат характеристичните особенности на сухото строителство. Добри инвестиционни резултати се постигат с професионални знания и опит, и разумно управление по веригата риск- целесъобразност-резултат.

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: